Svenska för dig – Kreativt skrivande

Svenska för dig – Kreativt skrivande

Kreativt skrivande fokuserar på skrivprocessen och hjälper dina elever att utveckla olika delar av den skriftliga förmågan. Det finns många olika typer av övningar på flera olika nivåer, vilket gör det lätt att både variera och individanpassa undervisningen. Tillsammans med olika formativa verktyg, så som reflekterande uppgifter, matriser och övningar för kamratrespons, hjälper de dig att skapa ett inkluderande klassrum. Läs mer Skapa och bearbeta texter utifrån varierade övningar och bedömningsmatriser, åk 7-9 Kreativt skrivande fokuserar på skrivprocessen och väcker elevernas lust att skriva och deras nyfikenhet att utmana sina språkliga gränser. Boken innehåller kreativa och lekfulla övningar i olika nivåer. Varje kapitel utvecklar olika delar av den skriftliga förmågan och följer en tydlig progression, vilket gör det lätt att anpassa övningarna efter årskurs eller individnivå. Responsmatriser hjälper eleverna att utveckla sitt skrivande och bedömningsmatriser underlättar för det formativa samtalet mellan dig och dina elever. Boken innehåller också korta skrivövningar i form av ’Inspiration för småskrivande’ och ’Första hjälpen för en bättre text’. Utgångspunkten är att det ska vara lustfyllt att skriva! Digitalbok med ljud och digitala övningar Titeln ges även ut som digitalbok. Med digitalboken får du tillgång till mängder av digitala verktyg. Eftersom allt är inläst kan dina elever både läsa och lyssna till texter och uppgifter. Webbappar med interaktiva övningar Digitalboken är länkad till läromedlets webbapp med interaktiva övningar. Dina elever kan följa upp innehåll och stämma av allt från ordförståelse till analys, genretypiska stilgrepp och responsarbete. Svenska för dig är Lgr11-serien är skriven av erfarna lärare, för dina elever. Seriens delar har vuxit fram i klassrummet och är därför både beprövade och elevnära. Alla delarna är stadieövergripande och utgår från olika förmågor och ämnesområden för att täcka in det centrala innehållet i kursplanen. Böckerna innehåller kreativa och språkutvecklande övningar i olika nivåer och av olika slag. Bedömningsmatriser och matriser för respons och reflektion underlättar för det formativa samtalet. Böckernas fristående webbappar finns också inkluderade i digitalböckerna. Om författarna Jessica Rahm har jobbat som lärare i svenska och SO i många år, bland annat i Stockholm och Göteborg. Att utveckla elevernas förmåga att skriva och bearbeta texter ligger henne extra varmt om hjärtat. Camilla Lind jobbar som lärare i svenska, franska och engelska i Göteborg, men har tidigare jobbat i både Hässleholm och Lund. Hon var med och startade Humfryskolan i Lund som har kreativiteten och de estetiska ämnena som verktyg för att nå målen. Camilla brinner för att få eleverna att tycka att svenska är ett kreativt och skapande ämne.

Läs mer om Svenska för dig – Kreativt skrivande

Svenska för dig – Kreativt skrivande

Fakta

Hitta Svenska för dig – Kreativt skrivande även hos:
Rulla till toppen