Stringent Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap 2-3

Stringent Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap 2-3

I Stringent – samhällskunskap 2–3 får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Författaren Måns Holmstedt presenterar Stringent. ELEVPAKET– DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOK Elevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Eleverna kan läsa texterna, lyssna på inläsningen, göra anteckningar och enkelt söka efter det som de är intresserade av. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska. I de många interaktiva uppgifterna kan eleverna träna vidare på sin förmåga att analysera ämnesinnehållet. De kan använda kapitelsammanfattningarna och de korta filmerna som introduktion eller avslutning i arbetet med kapitlen – för att skapa förförståelse och repetera. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Faktafördjupningar. Interaktiva uppgifter, kopplade till kunskapskraven. Nutidsfrågor. Filmintervjuer. Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar. Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Det är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. ELEVBOK Läromedlet täcker de centrala innehållen och kunskapskraven för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Tidigt möter eleverna begreppen genus, klass och etnicitet – och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna. Avsnitten om ekonomisk politik och globalisering behandlas grundligt, så att eleverna kan identifiera grundläggande mönster och samband. Sist i boken visas hur man skriver en uppsats och eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Denna mall kan även användas i kursen Gymnasiearbete.  Stringent – samhällskunskap 2–3 finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.

Läs mer om Stringent Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap 2-3

Stringent Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap 2-3

oklassificerat, Övrigt

Hitta Stringent Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap 2-3 även hos:
Rulla till toppen