Språkdidaktiska perspektiv – Om lärande och undervisning i främmande språk

Språkdidaktiska perspektiv – Om lärande och undervisning i främmande språk

Detta är en antologi som i elva artiklar presenterar delar av den språkdidaktiska forskning som pågår i Sverige idag. Med utgångspunkt bland annat i språkfilosofi, frågor om identitet och makt och kommunikationsteori problematiserar författarna några grundläggande perspektiv på språkundervisning bland annat genom en diskussion av begrepp som literacy, voice, meningsskapande, kollaborativt lärande, metakognition, bedömningsproblematik och kritisk pedagogik. Läs mer Boken vänder sig till blivande språklärare som befinner sig i slutet av sin grundutbildning, till lärare i fortbildning och till forskarstuderande, men naturligtvis också till andra med ett intresse för språkdidaktisk forskning. Om författarna Redaktörer är Ulrika Tornberg vid Örebro universitet och Anita Malmqvist och Ingela Valfridsson vid Umeå universitet. Övriga författare är: Eva Larsson Ringqvist, Anna Thyberg, Angela Marx Åberg, Ann-Kari Sundberg, Christina Rosén och Joakim Stolz vid Växjö universitet samt Gudrun Erickson, Britt Marie Apelgren och Marianne Molander Beyer vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Språkdidaktiska perspektiv – Om lärande och undervisning i främmande språk

Språkdidaktiska perspektiv – Om lärande och undervisning i främmande språk

Psykologi & Pedagogik

Hitta Språkdidaktiska perspektiv – Om lärande och undervisning i främmande språk även hos:
Rulla till toppen