Spektrum Teknik

Spektrum Teknik

Sveriges populäraste NO-serie har kompletterats med Spektrum Teknik, som har lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd infallsvinklar. Arbeta digitalt med digitalbok och webbapp. Liber Digital med intelligent återkoppling Nu kan du välja Spektrum Teknik Digital , där du och eleverna får ännu bättre digitalt stöd. Testa utan kostnad med din klass i 12 veckor, beställ ett utvärderingsabonnemang. Allt arbete ni gjort i läromedlet under utvärderingen följer med vid köp. Introduktionspriser. Läs mer Spektrum Teknik belyser först helheten, sedan detaljerna. Att förstå teknik handlar om att identifiera tekniska system, och att se vilka lösningar de byggs upp av. Genom tolv aktuella teknikområden får eleverna göra precis det, och samtidigt analysera teknik ur olika aspekter. Läromedlet uppmärksammar den teknik som finns i vår vardag. Dessutom berättar utvecklings- och forskningsavdelningar, inom allt från verkstadsbranschen till livsmedelsindustrin, om de tekniska utmaningar de möter. Utgångspunkten för läromedlet är förstås förmågorna och det centrala innehållet. Spektrum Teknik tar Lgr11 på allvar! Komponenter Grundbok, lärarhandledning och webbapp. Kapitelupplägg, grundbok Det är enkelt att orientera sig i Spektrum Teknik. Varje kapitel följer samma struktur: – En introduktion till ett tekniskt system – En begreppskarta som förtydligar det tekniska systemet – En presentation av vad eleven får lära sig samt en innehållspresentation – Ett urval av de tekniska lösningar som bygger upp det aktuella tekniska systemet – Livscykelanalys – Utveckling och historia – Alternativa lösningar – Sammanfattning – Finalen (övningar, frågor och miniprojekt) Lärarhandledning Precis som i övriga Spektrumserien utgörs lärarhandledningen av kommentarer till alla moment i boken, kopplingar till kursplanernas syfte och centrala innehåll, kapitelprov med facit, demonstrationer, pedagogiska tips etcetera. I lärarhandledningen finns även en längre projektuppgift som är uppbyggd med klassisk projektmetodik. Arbetet sker från problem till skiss och modell, och digital teknik är naturliga inslag i projekten. Varje kapitel i Spektrum Teknik Digital innehåller: – En faktatext som beskriver ett tekniskt system och de tekniska lösningar som bygger upp det tekniska systemet. – Övningar där eleverna kan träna på innehållet och befästa kunskapen. – Uppgifter inom programmering och digital kompetens. – Sammanfattningar på lätt svenska som också är översatta till dari och arabiska, både som text och i uppläst form. – Examinerande frågor och uppgifter varje kapitel. – Längre projekt och miniprojekt. Om författarna Anders Karlsson är även författare till det uppskattade läromedlet Spektrum Fysik. Förutom en grundskollärarexamen, har han arbetat som redaktör på bland annat Bonnier Lexiko

Läs mer om Spektrum Teknik

Spektrum Teknik

Fakta

Hitta Spektrum Teknik även hos:
Rulla till toppen