Södermanland : landskapets kyrkor

Södermanland : landskapets kyrkor

Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Södermanland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet.

Läs mer om Södermanland : landskapets kyrkor

Södermanland : landskapets kyrkor

Konst

Hitta Södermanland : landskapets kyrkor även hos:
Rulla till toppen