Skolledarskap och skolans frirum

Skolledarskap och skolans frirum
Skolledarskap och skolans frirum
Beskrivning av Skolledarskap och skolans frirum

Korstryck är ett av bokens huvudbegrepp. Det står för olika krav som skilda intressenter ställer på skolors arbete och som i sin tur formar skolledares arbetsvillkor. Skolledarskapets främsta utmaning ligger i att agera proaktivt i förhållande till dessa förutsättningar. Detta innebär att agera i skarven mellan skollag, läroplaner och kommunala budgetdirektiv. Dessutom ska skolledare svara för att rekrytera elever på marknadens villkor och söka borgfred mellan olikartade förväntningar från vårdnadshavare och starkt styrande interna skolkulturer. För den enskilda rektorn blir då en primär uppgift att inom dessa ramar söka och använda det outnyttjade frirummet för att utveckla den lokala verksamheten för elevers bästa. Skolledares professionella mästerskap blir mot denna bakgrund en fråga om att kunna omvandla omvärldens spänningsfyllda krav och förväntningar till verksamhetsförbättrande aktiviteter. Denna andra upplaga är grundligt omarbetad men syftet är fort­farande att tydliggöra och benämna arten av den komplexitet i skolledares yrkesutövande som uppstår i korstryckets kölvatten. Den vänder sig till blivande och verksamma rektorer samt till andra chefer och ledare verksamma inom kommuner och enskilda skolor.

Läs mer om Skolledarskap och skolans frirum...


Sök bästa pris på Skolledarskap och skolans frirum hos: