Självkännedomskorten för en hälsofrämjande arbetsplats

Självkännedomskorten för en hälsofrämjande arbetsplats

Så använder du Självkännedomskorten Här följer våra bästa tips för hur du kan arbeta med Självkännedomskorten för olika typer av samtal så att de främjar hälsan på arbetsplatsen eller i privata sammanhang. MötesstartareSprid ut korten med orden synliga och låt var och en välja ett kort som känns attraktivt för de egna insatsen eller för mötet i stort, exempelvis Nytänkande, Lyhörd, Målinriktad, Gladlynt. Redovisa, inför hela gruppen eller i smågrupper, vad du spontant tänker på för din egen insats och (eller) för mötet: ”Jag vill fokusera på att tänka nya tankar som jag inte tänkt tidigare, eftersom det skulle ge mig och oss … och kunna leda till … Det ska jag göra genom att …” FeedbackGruppövning i två steg: 1) Sprid ut korten med orden synliga och välj fem kort var, som ni själva väljer, för att de stämmer in på er (fokus på styrkor). Presentera ett kort i taget, och hur detta beteende märks i din vardag, och gå laget runt. Lyssna aktivt till varandras berättelser. 2) Låt nu var och en ge feedback till samtliga, genom att välja vilket av de fem valda korten som de tycker är mest tongivande (styrkor) hos den andre. ”Av dina fem kort som du själv har valt har jag plockat upp ”Lyhörd”, för att jag upplever att du är bra på att lyssna och även komma ihåg vad man har berättat. Exempelvis när jag berättade för dig om…”. Gå laget runt med feedbacken. Beteendestilar; vem är du och vem är jag?Självkännedomskorten bygger på INSIKTs-modellens beskrivning av beteendestilar. • Röd (Säker)• Blå (Logisk) • Gul (Talför)• Grön (Inkännande)Gruppövning i två steg: 1) Sprid ut korten med orden synliga och välj fem kort var, som ni själva väljer, för att de stämmer in på er (fokus på styrkor). Presentera ett kort i taget, och hur detta beteende märks i din vardag, och gå laget runt. Lyssna aktivt till varandras berättelser. 2) Ta upp instruktionen i boxen och låt alla ta del av vad som kännetecknar de olika beteendestilarna, utifrån hur en person med denna beteendestil brukar bete sig respektive brukar uppskatta och tycka om. Vänd på era kort och se vilken av färgerna som sticker ut med en triangel på kortet. Hur många röda, blå, gröna respektive gula kort har du valt för egen del? Hur stämmer detta med din egen bild av dig själv? Samtala i gruppen. ”Svåra” samtalMed hjälp av Självkännedomskorten kan du som chef, och den du har framför dig, ha samtidigt fokus på de utlagda korten (totalt 100 stycken). Ni blir två betraktare, och två aktörer, som lättare kan prata om ”saken som den är” med hjälp av korten, som är utanför er. Ni sätter ord på beteenden och händelser, och använder korten som en avlastande ”part i rummet”. Välj kort och samtala. Är det ett ”svårt samtal” är det extra viktigt att ge motparten chans till eget handlingsutrymme i samtalet, och att inte pressa så hårt att personen ”fryser” och stänger ner om sig. Korten gör det enklare att tänka, formulera sig, se samband och sätta konkreta mål. För

Läs mer om Självkännedomskorten för en hälsofrämjande arbetsplats

Självkännedomskorten för en hälsofrämjande arbetsplats

Psykologi & Pedagogik

Hitta Självkännedomskorten för en hälsofrämjande arbetsplats även hos:
Rulla till toppen