Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

För att kunna läsa och hantera texter krävs mer än läsfärdighet. Varje gång man träffar på en ny genre, ett nytt ämne, eller en text i ett nytt medium måste man på sätt och vis lära sig läsa på nytt. Olika uttrycksformer, som bilder, grafer och liknande, kan vara ämnes- eller genrespecifika och det ställer speciella krav i mötet med nya texter. I dag brukar man därför tala om ett vidgat textbegrepp och multimodala texter. I den här boken, som i första hand vänder sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare, vill författarna visa hur man kan analysera multimodala texter och hur man kan underlätta för elever att bättre förstå såväl textens utformning som ämnesinnehållet. I bokens första del resonerar författarna om de nya textlandskapen och hur texter kan representera kunskap på olika vis. Utifrån en modell för textanalys visar de hur man kan granska multimodala texter utifrån olika perspektiv. De belyser sedan hur man didaktiskt kan arbeta med texterna, så att eleverna – utifrån en bättre förståelse av texterna – kan fördjupa sitt kunnande inom ämnesområdet. Författarna visar också hur man didaktiskt kan arbeta med elevernas eget skrivande och med bedömning av multimodala elevtexter. I bokens andra del presenterar författarna ett antal närläsningar av texter i olika ämnen och i olika medier. Denna del kan ses som en resursbank för analyser och planering av didaktiskt arbete med multimodala texter.

Läs mer om Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

Psykologi & Pedagogik

Hitta Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete även hos:
Rulla till toppen