Sapmi skyar : myter och vetenskap över svenska Lappland

Sapmi skyar : myter och vetenskap över svenska Lappland

Boken är en fantastisk resa genom två aspekter av himlen i svenska Arktis: den mytologiska och den vetenskapliga. Genom att uppmärksamma värdet av båda utsiktspunkterna önskar vi med den här boken ge näring åt en dialog mellan vetenskap och samisk mytologi. Den är utformad som ett samtal mellan fyra röster där enastående arktiska himla-fenomen som norrsken, solpelare, och vädersolar presenteras och… Boken är på svenska och engelska Fotomaterialet och Ilustrationerna dominerar denna andlöst vackra bok på blott 100 sidor och himlafenomen i svenska Lappland: t. Ex. norrsken, solpelare, vädersolar, som gett upphov till myter bland ursprungsfolk som bebott Sapmi i tusentals år. Samisk religion och legender vävs samman med naturvetenskapliga förklaringar – samtidigt som framställningen ger introduktion till historien fram till det politiska nuläget. Det är ett otippat samarbete med bl. a. Ajtte, svensk Fjäll- och Samemuseum samt Institutionen för rymdfysik, Luleå tekniska universitet i Kiruna. Samarbetet har resulterat i denna bok med text av Thomas Kuhn och Consuelo Griggio och Nils Aslak Valkepääs dikter även på samiska. Genom Andrea Barghis bilder och könstnar Inga-Wiktoria Påves målningar smälts relativt lättillgängliga vetenskapliga kartläggningar varsamt samman med samiska myter, berättade av samer – utan ’storsamhällets’ filtrering.” Eva Bjärlund – BTJ I Sápmi skyar knyts vetenskapen bakom himlafenomen på den arktiska himlen samman med samiska myter och tolkningar. Rymdforskaren Thomas Kuhn från Luleå Universitet ger en populärvetenskaplig förklaring på fenomen som bland annat norrsken, halo och vädersolar, samtidigt som socialantropologen Consuelo Griggio ger en syn på dessa fenomen ur ett samiskt perspektiv. Boken är rikligt illustrerad med fantastiska bilder tagna av fotografen Andrea Barghi och målningar av den samiska konstnären Inga-Wiktoria Påve, som bidrar stort med att fånga den magiska känslan av att vara under den arktiska himlen. Vi får ta del av den samiska världsbilden där naturen står i fokus. Att visa respekt för de olika fenomenen är en genomgående slutsats, men ibland önskar jag att få veta lite mer. I slutordet nämner författarna att det varit svårt att få tag på information om de samiska myterna. Den samiska kulturen är en muntlig kultur och det förekommer dessutom lokala variationer i berättelserna. Den samiska stjärnhimlen nämns som hastigast och kanske hade en mer djupgående beskrivning av berättelsen bakom den gett mer balans mellan den vetenskapliga och den mytologiska beskrivningen av skyarna i Sápmi. I det stora hela lyckas ändå boken med att förmedla känslan av att stå under den arktiska himlen och att sammanföra den samiska världsbilden med den vetenskapliga. Även om vi idag förstår fenomenen så ger upplevelsen av att stå under ett norrsken fortsatt en känsla av respekt och beundran för naturen. Katarina Axelsson – Populär Astronomi Så länge människan har funnits har hon fasc

Läs mer om Sapmi skyar : myter och vetenskap över svenska Lappland

Sapmi skyar : myter och vetenskap över svenska Lappland

Samhälle & Politik

Hitta Sapmi skyar : myter och vetenskap över svenska Lappland även hos:
Rulla till toppen