Samtal

Samtal

Samtal fyller våra liv från tv-sända nyhetsintervjuer till familjers förhandlingsarbete. För många yrkesgrupper som läkare sjuksköterskor socialarbetare lärare och jurister är samtalet det viktigaste verktyget. Denna bok presenterar Goffman samtalsanalys och andra teorier om samtal tillämpade på olika arenor: från rättssalen läkarmottagningen och klassrummet till samtal runt köksbordet. Här diskuteras teori och empiri med bäring på styrning motstånd och vardagslivets diplomati från barnets första dialog till skolans kvartssamtal och föräldrars vårdnadstvister. Fokus är på diskursiva resurser och oskrivna regelverk men också på hur det uppstår pauser glipor och avbrott i samtal. Läs mer Mycket i boken handlar om samtal med barn och den är rik på samtalsexempel som kan diskuteras i undervisningssammanhang. Åtskilliga av dem kommer från samtal där något står på spel. Om författarna Karin Aronsson forskar utifrån observationer och inspelade data kring samtalsmönster i olika institutionella sammanhang. Under tjugo år var hon verksam som professor vid tema Barn Linköpings universitet. I dag verkar hon som professor emeritus vid institutionen för barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har en omfattande produktion i internationella tidskrifter och sitter i flera redaktionsråd.

Läs mer om Samtal

Samtal

Psykologi & Pedagogik

Hitta Samtal även hos:
Rulla till toppen