Så får du bättre resultat på högskoleprovet

Så får du bättre resultat på högskoleprovet

Så fixar du högskoleprovet en gång för alla! Praktiska råd och tips så att man kan förbereda sig maximalt både psykiskt och kunskapsmässigt. Högskoleprovet innebär en andra chans att komma in på sin drömutbildning. Det kan helt enkelt vara livsavgörande. Men hur lyckas man få toppresultat? En del lyckas direkt utan att ha övat överhuvudtaget, men för de allra flesta lönar det sig verkligen att komma väl förberedd till provdagen. Mycket av det som testas i högskoleprovet tar lång tid att lära sig, men i detta ligger också nyckeln det går att lära sig! Istället för att sitta med en tjock telefonkatalog bestående av gamla högskoleprov kan man med hjälp av den här boken få inblick i hur provet är uppbyggt. Författarna vill att boken ska förklara hur högskoleprovet går till, vad syftet med uppgifterna är och hur man ska tänka för att lösa dem. Om man bättre förstår detta minskar risken att man går i vanliga fällor. Boken är indelad i tre delar. Del ett handlar om hur högskoleprovet är uppbyggt, praktiska förberedelser och tips inför provdagen. Del två handlar om högskoleprovets kvantitativa delar och innehåller en genomgång av den matematik som krävs för att kunna svara på uppgifterna samt tips på hur man kan lösa uppgifterna snabbare. Sista delen behandlar de verbala delarna och innehåller information om och analys av de olika typer av texter, svarsalternativ och ord som förekommer. Även här finns tips för att snabba på uppgiftslösningen och för att undvika fallgropar. ’I denna mycket sakligt och praktiskt inriktade bok presenteras högskoleprovet, tankarna bakom och provets uppläggning. Läsaren får många kloka och användbara tips om hur man uppfattar det väsentliga i uppgifterna och systematiskt och effektivt arbetar sig genom provets delar för att kunna maximera resultatet.[…] Boken kan vara till mycket stor nytta för alla, från gymnasieåldern och uppåt, som vill försöka ta denna väg till högskolan och det önskade framtidsyrket.’ – Bibliotekstjänst

Läs mer om Så får du bättre resultat på högskoleprovet

Så får du bättre resultat på högskoleprovet

Psykologi & Pedagogik

Hitta Så får du bättre resultat på högskoleprovet även hos:
Rulla till toppen