Ritteknik 2000 faktabok

Ritteknik 2000 faktabok

Följ de krav som svensk industri ställer genom att använda en bok med nu gällande ritregler. Senast uppdaterad april 2009Ritteknik 2000 faktabok – handbok för konstruktörer och pedagogiskt upplagd bok för undervisning tillsammans med övningsbok och lärarhandledning på CD.På grund av omfattande ändringar i ritningsregler har en hel del nyheter tillkommit i den här fjärde upplagan 2009. Så gott som alla illustrationer är omritade. Boken innehåller grunderna för vyer snitt måttsättning, toleranser m.m. som gäller för alla branscher och de mer maskintekniskt inriktade kapitlen behandlar bl.a. ytstruktur, svetsbeteckningar och form- och lägetoleranser. Kapitlet ’Branschritningar’ tar upp ritningtyper inom bygg, el och VVS-området.Det finns en något mer omfattande bok i ritteknik,Ritteknik Maskinteknik faktabok som är en relativt omfattande bok i teknisk ritning (360 sidor). Den är ursprungligen en kraftig utökning av Ritteknik 2000 tredje upplagan. Till både Ritteknik 2000 faktabok fjärde upplagan (272 sidor) och Ritteknik Maskinteknik finns en till båda böckerna anpassad övningsbok för grundläggande kurser på 80 sidor och en lärarhandledning på CD som innehåller facit till övningsboken, OH-underlag, PowerPoint-presentationer med bilder från faktaboken vilket underlättar undervisningen i ämnet.Innehåll1 Inledning2 Ritpapper ? äganderätt terminologi – ritmateriel 3 Standard 4 Textning5 Skalor6 Linjer7 Vyer – projektionsmetoder 8 Särskilda markeringar9 Snitt10 Måttsättning11 Måttoleranser och passningar12 ISO-toleranser13 Ytstruktur14 Gängor15 Svetsbeteckningar16 Tredimensionella ritningsmetoder 20717 Form- och lägetoleranser18 Branschritningar19 Ritning av maskinelement20 Symbolsamling Det här kapitlet finns endast i Ritteknik Maskinteknik faktabok

Läs mer om Ritteknik 2000 faktabok

Ritteknik 2000 faktabok

Teknik

Hitta Ritteknik 2000 faktabok även hos:
Rulla till toppen