Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-6

Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-6

Att undervisa i ämnet religionskunskap är både spännande och roligt. Det är ett ämne där lärare och elever kan mötas i samtal om tro, mening, rätt och orätt, gott och ont. Det är också ett ämne där elevers erfarenheter är viktiga att ta vara på. Alla människor funderar över etiska och existentiella frågor och för religionskunskapsundervisningen utgör de en nödvändig grund. Samtidigt finns i nuvarande kursplan ett centralt innehåll för undervisningen, samt kunskapskrav utifrån vilka elevers ämneskunskaper ska bedömas. Detta ställer krav på en strukturerad, vederhäftig och klok undervisning. Det centrala innehållets rubriker i kursplanen är inte förhandlingsbara, men lärare har frihet att planera och genomföra sin undervisning på olika sätt. Det är en frihet som är viktig att ta vara på. Samtidigt ställer denna frihet krav på att man som lärare är påläst och försöker följa vad som händer i aktuell debatt och forskning. Den här boken är tänkt att vara en källa till att utveckla de ämnesteoretiska kunskaperna i religionskunskap. Boken är uppbyggd kring de fyra delarna i det centrala innehållet: Religioner och andra livsåskådningar, Religion och samhälle, Identitet och livsfrågor och Etik. Författarna är alla ämnesteoretiker, verksamma i högskole- och universitetsutbildning och forskning. Genom att presentera sina ämnesteoretiska perspektiv på hur det centrala innehållet kan uppfattas, vilka frågor som kan vara viktiga att uppmärksamma och vilka forskningsperspektiv som kan bidra till en djupare och mer dynamisk förståelse, ger de en grund för hur man som lärare kan utveckla sina ämneskunskaper. Olof Franck är docent i religionsfilosofi och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Christina Osbeck är docent i religionsvetenskap och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Kerstin von Brömssen är professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst. Maths Bertell är universitetslektor i religionsvetenskap vid Mittuniversitetet. Ann af Burén är lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Sören Dalevi är lektor i religionsvetenskap vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet. Maria Essunger är teol. dr och verksam vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Caroline Gustavsson är lektor i religionspedagogik vid Teologiska högskolan Stockholm. Joel Halldorf är teol. dr i kyrkohistoria och lektor vid Teologiska högskolan Stockholm. Christer Hedin är universitetslektor vid avdelningen för religionshistoria, Stockholms universitet. Karin Hedner Zetterholm är universitetslektor vid Li

Läs mer om Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-6

Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-6

Psykologi & Pedagogik

Hitta Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-6 även hos:
Rulla till toppen