Relationell socialpsykologi : klassiska och samtida teorier

Relationell socialpsykologi : klassiska och samtida teorier

Sociala relationer är avgörande i all social och personlig utveckling. Vi befinner oss ständigt mitt i dem – när vi möts ansikte mot ansikte, när vi kommunicerar mobilt och när vi i vår ensamhet begrundar våra liv. Arbete, kärlek, familj, vänskap, ovänskap, konkurrens, avund, försoning – allt är uttryck för sociala relationer. Läs mer I denna bok presenteras teorier som betraktar sociala relationer som samhällets viktigaste element. Vi kallar detta perspektiv för relationell socialpsykologi. På samma sätt som socialpsykologin återfinns mellan sociologin och psykologin, kan den relationella socialpsykologin sägas befinna sig mellan den sociologiska och den psykologiska socialpsykologin. Det relationella perspektivet sätter människors samspel med varandra i förgrunden medan samhälleliga och psykologiska villkor utgör bakgrund. Bokens teorier är redskap för att analysera möten, situationer och interaktioner samt de sociala, emotionella och psykiska konsekvenser dessa kan få. I boken presenteras klassiska och samtida företrädare för socialpsykologin: George Herbert Mead, Erich Fromm, Simone de Beauvoir, Erving Goffman, Thomas J. Scheff, Randall Collins, Arlie Russell Hochschild, Jack Katz, Johan Asplund och Georg Simmel. Relationell socialpsykologi vänder sig till studenter på utbildningar på olika nivåer inom samhälls- och beteendevetenskap. Boken är relevant för såväl teoretiska som praktiska utbildningar. Den vänder sig också till yrkesutövare som arbetar med sociala relationer, till exempel inom social omsorg, vård och terapi. Om författarna Henrik Stenberg och Bo Isenberg är sociologer vid Högskolan i Halmstad respektive Lunds universitet. Bokens övriga författare är verksamma inom samhälls- och beteendevetenskap vid olika svenska lärosäten.

Läs mer om Relationell socialpsykologi : klassiska och samtida teorier

Relationell socialpsykologi : klassiska och samtida teorier

Psykologi & Pedagogik

Hitta Relationell socialpsykologi : klassiska och samtida teorier även hos:
Rulla till toppen