Reglerteknik Övningshäfte A

Reglerteknik Övningshäfte A

Reglerteknik A och B är reglertekniska begrepp ihopkopplade med företeelser som vi stöter på i vårt dagliga liv för att stimulera till ett undersökande och reflekterande arbetssätt. Läromedlet är utformat för att passa gymnasie- och vuxenutbildning samt för den som studerar på egen hand. Reglerteknik A och B är samlad i en faktabok för att det ibland kan vara svårt att klart avgränsa varje kurs för sig. I bokens inledning ges enkla och generella exempel som längre fram blir plattform för mer specifika kunskaper. Mättekniken har ett stort utrymme, i och med detta erhålls även de kunskaper som krävs för kursen Mätteknik A. Läs mer Ur innehållet: Enkel temperaturreglering med termostat – Att välja reglersystem – Regulatorn Fjärrvärmeverk – Mätteknik – Dynamiska system – Moderna mätomvandlare – pH-mätning – Optimering – Fuzzy logik – Kvotreglering – Ångpannor – Ventiler och ställdon – Industriregulatorn – Branchspecifika villkor – Fältbussar – Digital kommunikation – Klimatreglering och Projektmetodik. Till faktaboken, som kan användas fristående, finns även övningsböcker. Reglerteknik A och Mätteknik A – Laborationer och Reglerteknik B Laborationer är anpassade för Micro Supports laborationsutrustning som utgörs bl.a. av reglerobjekt för Hastighet, Temperatur, Varvtal samt Nivå och flöde. I Laborationer A är laborationerna till en början mer tillrättalagda, för att sedan successivt öka i svårighetsgrad. I Laborationer B ställs det större krav på självständighet och genomför bl.a. laborationer som rör optimering och sammansatta reglersystem som t.ex. kvotreglering. I Metodiska tips/Lärarhandledning finns förslag på kursuppläggning, timfördelning, OH-bilder, provförslag samt facit.

Läs mer om Reglerteknik Övningshäfte A

Reglerteknik Övningshäfte A

oklassificerat, Övrigt

Hitta Reglerteknik Övningshäfte A även hos:
Rulla till toppen