Stringent 1b Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap för gymnasieskolan

Stringent 1b Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap för gymnasieskolan

I Stringent-serien ligger betoningen på viktiga begrepp, modeller och teorier. Syftet är att ge eleverna bra verktyg för att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor. Detta hjälper också eleverna att skapa ordning i den stora mängd fakta som möter dem, särskilt i samhällskunskap 1b.  ELEVPAKET– DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOK Elevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. Dessutom finns ett stort antal interaktiva uppgifter kopplade till kunskapskraven, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar och konkretiserande filmer. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Interaktiva uppgifter. Nutidsfrågor. Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar. Konkretiserande filmer. Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Det är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. ELEVBOK Stringent 1b ger eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor. Läromedlet är nära knutet till ämnesplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav, med självvärderingsrutor som kan användas både formativt och summativt. Vissa markerade kapitel kan även användas för yrkesprogrammens Samhällskunskap 1a2. Stringent 1b finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.

Läs mer om Stringent 1b Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap för gymnasieskolan

Stringent 1b Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap för gymnasieskolan

Fakta

Hitta Stringent 1b Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Samhällskunskap för gymnasieskolan även hos:
Rulla till toppen