Reflektion och praktik i läraryrket

Reflektion och praktik i läraryrket

Reflektion är ett centralt begrepp i den pedagogiska diskussionen, men det råder ofta oklarhet om vad begreppet står för. I denna bok diskuterar författarna begreppets innebörd genom att analysera vad reflektion betyder i olika sammanhang, t.ex. etymologiskt, historiskt och teoretiskt. Forskare och praktiker möts i boken som består av tre delar: en teoretisk del där reflektionsbegreppet förklaras och definieras, en metoddel där samtal och utvärdering är verktyg för reflektion, samt en avslutande praktisk del, där nyutbildade lärare berättar om hur de reflekterar i sitt arbete. En genomgående fråga är hur reflektion kan hjälpa läraren att bli professionell i betydelsen en självständig kunskapsbildare inom sitt yrkesområde. I denna andra reviderade utgåva har vi bl.a. försökt att uppdatera diskussionen genom att skriva om och ge plats för två helt nya bidrag, det ena med förklaring av Deweys reflektionsbegrepp, det andra med kritisk-empirisk blick på reflektion i praktiken. Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning samt fortbildning av lärare i alla skolformer. Andra upplagan

Läs mer om Reflektion och praktik i läraryrket

Reflektion och praktik i läraryrket

Psykologi & Pedagogik

Hitta Reflektion och praktik i läraryrket även hos:
Rulla till toppen