Ready Steady Go! 3 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Ready Steady Go! 3 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet och är inriktad på att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Elevboken är indelad i 8 kapitel med 8 sidor vardera. I varje kapitel finns texter inom olika genrer och på olika nivåer. Hörförståelseuppgifterna är mer omfattande än tidigare och det ingår även filmer och uppgifter inom digital kompetens där eleverna får söka på Internet och spela in ljud och film. Grammatiken är integrerad och det finns en omfattande uppslagsdel i den tryckta boken. Det digitala läromedlet omfattar inte mindre än 1050 självrättande deluppgifter för elevens individuella träning. Jämfört med Ready Steady Go! 2 har Ready Steady Go! 3 mer omfattande kapitel, 3 kapiteltexter i stället för 2 och mer grammatik. Andra nyheter i Ready Steady Go! 3 är filmklipp med engelska ungdomar och förförståelseaktiviteter i digitala Pre-reading. MER OM ELEVBOKEN  Elevboken består av åtta kapitel. I varje kapitel finns två texter för eleven att arbeta med. Texterna representerar olika genrer och texttyper. Exempel på genrer som finns i bokens kapitel är; inbjudan, berättelse, faktatexter, insändare, reklam, dikter och meny. I uppgifterna till texterna i boken tränas läsförståelse, sökläsning, ordkunskap och reflektion. I varje kapitel tränas alla fyra förmågor. Förutom lästräningen finns också en hörförståelseövning, en samtalsövning och en skrivuppgift. Dessa är kopplade till kapitlets tema och genrer. Under rubriken Language work i kapitlet arbetar eleverna med grammatik. Längst bak i boken finns även en grammatisk uppslagsdel kallad Mini Grammar. Varje kapitel avslutas med Goals and Check yourself. Eleven får här testa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll i ett digitalt test och sedan utvärdera sitt arbete – både på egen hand och tillsammans med sin lärare eller en kamrat. Progress pages kan användas för att ge en samlad bild av hur arbetet med bokens kapitel och förmågorna fortskrider. Efter kapitel 4 och 8 finns Revision pages. Ena delen har rubriken Get out there och handlar om digital kompetens. Elevernas för pröva på att söka efter information, filmer, musik, menyer och reklam på engelska på Internet och att göra egna ljudinspelningar och filmer. Den andra delen handlar om att förbättre sitt skrivande t.ex. genom att använda synonymer eller fler beskrivande ord.    Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet i engelska i årskurs 9. Övningarna i boken är ofta av samma typ som de eleverna kommer att möta på provet. I Strategies and tips for testtakers har vi dessutom samlat tips på hur man kan förbereda sig och tänka eller göra under själva provet.  MER OM DET DIGITALA LÄROMEDLET  Det digitala läromedlet innehåller en digital version av den tryckta elevboken med all text inläst. I inläsningen möter eleverna engelska

Läs mer om Ready Steady Go! 3 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Ready Steady Go! 3 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Psykologi & Pedagogik

Hitta Ready Steady Go! 3 Elevpaket (Bok + digital produkt) även hos:
Rulla till toppen