R2000 Redovisning 2 Faktabok

R2000 Redovisning 2 Faktabok

Processinriktad, problemorienterad och flexibel! Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. Läs mer Nyheter i Upplaga 7 (2017) Fakta har genomgående uppdaterats i text och exempel, bl a : – nya regler i årsredovisningslagen, förenklingar för mindre företag – uppdatering av skatteregler och belopp till deklaration 2018 – ny bilaga med en sammanfattning av den senaste versionen av Bokföringsnämndens regelverk K1-4 för redovisning i olika typer av företag – anslutande arbetsuppgifter i den nya bilagan, med lösningar. – kopplingar till den nya bilagan finns i faktatexten. Problembok, Kommentarer och lösningar samt nedladdningsbar lärarhandledning har uppdaterats på motsvarande sätt. Utmärkande drag – Ett flexibelt alternativ för kursen redovisning 2 – Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt – Minireportage/yrkesporträtt – Större praktikfall som integrerar kunskaperna från flera kapitel – Tankenötter i form av klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter – Interaktiva övningar på webben – Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram Faktabok med bas- och tillvalsdel – Basdel som uppfyller kursplanens krav. – Tillval som ger mer – utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse. – Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt. – Många praktiska exempel och minireportage/yrkesporträtt. – Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet – något som ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på, kapitel för kapitel, och blir en följetong boken igenom. – Sammanfattningar, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc. bidrar till en aktiv inlärning. Ambitionen med R2000 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras materialet kontinuerligt utifrån senaste bestämmelser och lagstiftning inom såväl redovisnings- som beskattningsområdet. Problembok med tillhörande webbapp Till problemboken hör en webbapp med interaktiva och självrättande uppgifter med möjligheter att träna bl.a. viktiga begrepp, kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn, telefon eller surfplatta. Eleven får direkt feedback på sina uträkningar och lösningar. Problemboken innehåller: – Klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. – Tanke & Helhet – under denna rubrik hittar du bl.a. praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du också tankenötter i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter. – Testa dig själv! – ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel.

Läs mer om R2000 Redovisning 2 Faktabok

R2000 Redovisning 2 Faktabok

Fakta

Hitta R2000 Redovisning 2 Faktabok även hos:
Rulla till toppen