Qnoddarnas värld Lärarlicens

Qnoddarnas värld Lärarlicens

Innehållet i Qnoddarnas värld är framtaget av pedagoger och anpassat till iPad av spelutvecklare. Innehållet överensstämmer med Lgr 11 och Skolverkets bedömningsunderlag och är pedagogiskt kvalitetssäkrat. Qnoddarnas värld består av tre elevappar, en för respektive årskurs, samt en Lärarklient. Apparna innehåller hundratals interaktiva övningar och i Lärarklienten styr och följer du dina elevers arbete och utveckling. Detta möjliggör en individanpassning av innehållet samtidigt som du kan vara trygg med att alla områden från det centrala innehållet i svenska och matematik i Lgr 11 täcks in. Qnoddarnas värld för dina elever I Qnoddarnas värld följer eleven stigar där de interaktiva övningarna ligger. Stigarna har namn på bär, där varje bär representerar ett område i läroplanen. Läromedlet innehåller mängder av spel och uppgifter i spännande miljöer som ger eleverna inspiration i deras arbete – det är bara att låta dem släppa loss fantasin! Apparna innehåller även Läshoppet en serie med 36 böcker. Qnoddarnas värld för dig som lärare Lärarklienten är ditt administrativa redskap. Här styr och följer du elevernas arbete genom att exempelvis låsa upp de övningar du vill att eleven ska arbeta med. Du kan alltså skapa en anpassad studiegång till varje enskild elev. I Lärarklienten har du tillgång till statistik över elevernas resultat, vilket ger dig överblick över varje elevs utveckling. De flesta övningarna är självrättande men en del skickas till Lärarklienten för bedömning av läraren. Varje övning innehåller ett antal delövningar med olika progressionsnivåer. Det här ingår i lärarklienten: * Möjlighet att köpa elevapparna. * Lärarhandledning som beskriver hur du kan arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet. (Läs mer om vad som ingår i lärarhandledningen lite längre ner.) * Kom igång-guider och stöd för din undervisning. * Statistik över elevernas arbete och resultat. * Överblick över elevernas nivå och vilka uppgifter de har problem med så att du vet vad du behöver fokusera din undervisning på. * Verktyg för att låsa och låsa upp de övningar som eleverna ska arbeta med så att du kan individanpassa undervisningen. Lärarhandledning med instruktioner, inspiration och stöd Lärarhandledning ingår i Lärarklienten för varje årskurs, men finns också att köpa i tryckt format för dig som föredrar det. Här finns allt som du som lärare behöver för att kunna arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet: en beskrivning av hur de olika delarna hänger ihop och fungerar samt hur du kommer igång och använder Lärarklienten och apparna. Därpå följer handledningar för det praktiska arbetet för svenska respektive matematik, där det för varje övning kartläggs syfte, förslag på förberedande arbete i klassrummet samt hur eleverna ska arbeta med övningarna på iPaden. Här ges förslag på arbetsgång som kan tillämpas både i helklass och för enstaka elever.

Läs mer om Qnoddarnas värld Lärarlicens

Qnoddarnas värld Lärarlicens

oklassificerat, Övrigt

Hitta Qnoddarnas värld Lärarlicens även hos:
Rulla till toppen