Qnoddarnas värld Lärarhandledning åk 2

Qnoddarnas värld Lärarhandledning åk 2

Lärarhandledning i tryckt version med instruktioner, inspiration och stöd till Qnoddarnas värld. Det finns en handledning per årskurs och app. Förutom introduktion till hur du använder lärarklienten och apparna får du stöd för det praktiska arbetet i svenska respektive matematik. Qnoddarnas värld är ett digitalt läromedel i svenska och matematik för årskurs 13. Eleverna arbetar på iPad. Det finns tre elev-appar, en per årskurs. För läraren finns lärarhandledning, statistikverktyg och övriga administrativa verktyg samlade i en webbaserad lärarklient. Svenskutvecklad och kvalitetssäkrad kombination av pedagogik och spelutveckling Innehållet i Qnoddarnas värld (QV) är framtaget av pedagoger och anpassat till iPad av spelutvecklare. Innehållet överensstämmer med Lgr 11 och Skolverkets bedömningsunderlag och är pedagogiskt kvalitetssäkrat. QV innehåller allt du behöver för en digitalare undervisning i svenska och matematik på iPad. Apparna här arbetar eleven Det finns tre olika appar för eleverna en röd för årskurs 1, en grön för årskurs 2 och en blå för årskurs 3. Varje app innehåller hundratals övningar i svenska och matematik och täcker in alla delar av kursplanen för respektive ämne. Apparna köps i App Store eller via Lärarklienten och kostar 125 kr per licens/app. I QV följer eleven stigar där de interaktiva övningarna ligger. Stigarna har namn på bär, där varje bär representerar ett område i läroplanen. Läromedlet innehåller mängder av spel och uppgifter i spännande miljöer som ger eleverna inspiration i deras arbete det är bara att låta dem släppa loss fantasin! Lärarklienten ditt webbaserade verktyg Lärarklienten är ditt stöd i arbetet med QV. Logga in på admin.qnodd.se med den kod som du får när du köper klienten. Det här ingår i lärarklienten: * Möjlighet att köpa elevapparna. * Lärarhandledning som beskriver hur du kan arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet. (Läs mer om vad som ingår i lärarhandledningen lite längre ner.) * Kom igång-guider och stöd för din undervisning. * Statistik över elevernas arbete och resultat. * Överblick över elevernas nivå och vilka uppgifter de har problem med så att du vet vad du behöver fokusera din undervisning på. * Verktyg för att låsa och låsa upp de övningar som eleverna ska arbeta med så att du kan individanpassa undervisningen. Lärarhandledningen För varje övning i QV klarläggs syfte, förslag på förberedande arbete i klassrummet samt hur eleverna ska jobba praktiskt med övningarna på sin iPad. Du får förslag på arbetsgång som kan tillämpas både i helklass och för enstaka elever. Lärarhandledningen går även att skriva ut från lärarklienten. Hjälp och support Behöver du hjälp med tekniska frågor, administration eller något annat är hjälpen alltid nära via en Hjälp-knapp i Lärarklienten. Stubben och Läshoppet Qnodden och eleven ut

Läs mer om Qnoddarnas värld Lärarhandledning åk 2

Qnoddarnas värld Lärarhandledning åk 2

Psykologi & Pedagogik

Hitta Qnoddarnas värld Lärarhandledning åk 2 även hos:
Rulla till toppen