PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb

PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb

I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2021 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion hela vägen fram till bedömning. Böckerna för årskurs 5 och 6 finns ute till höstterminsstarten 2021 respektive 2022. Så här arbetar du med PULS SO PULS SO ger läraren möjlighet att arbeta med en metodisk arbetsgång. Introducera ett nytt kapitel Innan ett nytt kapitel introduceras tar läraren reda på elevernas förkunskaper underlag finns i lärarhandledningen. Samtalsbilden från grundbokens startuppslag finns även på lärarwebben för visning på storskärm och i lärarhandledningen finns diskussionsfrågor. Diskussionen syftar till att aktivera elevernas förförståelse och ge dem motivation och inspiration inför arbetsområdet. Lektion för lektion Med lärarhandledningen erbjuds läraren en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Varje uppslag i grundboken har en tillhörande sida i arbetsboken. Elevens webbövningar befäster ord och begrepp. Lektionen avslutas med pulskollen en uppmaning eller fråga som eleven svarar på och som stämmer av klassens lärande. Duggor och fördjupande bedömning Till varje kapitel finns ett batteri av kryssfrågor som ger läraren en översikt över varje elevs inhämtade kunskaper. Vi kallar dem duggor. Duggorna kompletteras med fördjupande frågor där eleverna ges möjlighet att visa olika nivåer av förståelse. Till varje årskurs i PULS SO finns: * Grundbok * Arbetsbok webbövningar ingår * Lärarhandledning lärarwebb (12 mån) ingår * Lärarwebb (12 mån) förnyelse av abonnemang när första året gått Grundbok I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och löpande förklaringar av begrepp vilket underlättar läsförståelsen. Foton och illustrationer konkretiserar innehållet i texten. På fördjupande uppslag i slutet av kapitlet samlas t.ex. namngeografi reportage och information om historiska källor. Grundbok Digital Grundboken finns i digital version med inläst text. Vid köp av lärarwebben ingår åtkomst till Grundbok Digital för en användare så att du t.ex. kan visa och zooma in bilder ur grundboken på storskärm i klassrummet. Arbetsbok med webbövningar Arbetsboken innehåller uppgifter med stegrande progression. Eleven får med uppgifterna träna ord och begrepp befästa faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande. Till arbetsboken hör webbövningar där eleven befäster ord och begrepp. Lärarhandledning med lärarwebb Undervisningen med P

Läs mer om PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb

PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb

Fakta

Hitta PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb även hos:
Rulla till toppen