Pudelns kärna : om kvalitet och professionell kompetens i vår tid

Pudelns kärna : om kvalitet och professionell kompetens i vår tid
Pudelns kärna : om kvalitet och professionell kompetens i vår tid
Beskrivning av Pudelns kärna : om kvalitet och professionell kompetens i vår tid

Det talas ofta om vårt samhälles behov av kunskap, kvalitet och kompetens på olika områden. Men perspektivet på vad detta innebär är ibland väldigt snävt och därtill ofta frikopplat från reflektion över kunskapens samhälleliga och institutionella förutsättningar. En av kunskapspolitikens grundfrågor är ju vilken kunskap som är värdefull för samhället och hur denna kunskap ska förmedlas. Teoretisk kunskap förändras dessutom när den praktiseras inom olika professioner och kodifieras i rekommendationer och normer: en ?teori-i-­användning? är inte längre enbart en teori. Professionell kompetens blir därför inte bara en fråga om expertis, utan är i lika hög grad en fråga om värderingar och tyst kunskap. ?’Pudelns kärna. Om kvalitet och professionell kompetens i vår tid’ tar sig an kunskapsfrågan ur en rad olika synvinklar, vetenskapsteoretiska, samhällsvetenskapliga, pedagogiska. Bokens huvudargument är att professionell kompetens bör betraktas som en särskild kunskapsform, artskild från både vetenskaplig kunskap och lekmannakunskap. Forskningsresultat kan inte bara överlämnas som färdiga recept till professionella yrkesutövare. Vi behöver inte minst föra teoretiska resonemang om vad som skiljer professionell kompetens från andra kunskapsformer ? men också problematisera vår syn på kunskapens roll i samhället och samhällets roll i kunskapen. Denna bok gör båda delarna. Britta Högberg är född 1947. Hon är legitimerad psykolog och fil.dr. i pedagogik. Hon har varit verksam som psykolog, handledare, organisationskonsult och forskningsledare.

Läs mer om Pudelns kärna : om kvalitet och professionell kompetens i vår tid...


Sök bästa pris på Pudelns kärna : om kvalitet och professionell kompetens i vår tid hos: