Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring

Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring
Beskrivning av Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring

Det här är en bok för dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan. Författarna belyser hur förskolans uppdrag ställer komplexa och förändrade krav på den professionella kompetensen. Boken tar upp en rad teman, till exempel att leda och organisera att skapa trygghet och välbefinnande att samverka, utveckla vetenskapligt förhållningssätt och forskningsbasera att undervisa, dokumentera och sambedöma att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Boken handlar om professionell yrkesutövning i förskolan i ett nutida perspektiv med historiska kopplingar. Centrala aspekter på detta ämne diskuteras i teman och relateras till styrdokument, forskning och empiriska exempel. Underrubriken Kontinuitet och förändring vill framhäva att trots att många förändringar har skett i uppdraget finns det en kontinuitet att vara medveten om. Många av de professionella kompetenser som efterfrågas i förskolan har en gedigen bas i förskolans och förskollärarprofessionens historia. Professionell yrkesutövning i förskola vänder sig till studenter i förskollärarutbildning. Det är en kursbok lämplig att återkomma till under hela utbildningen. Den vänder sig också till verksamma pedagoger, arbetslag, förskolechefer, skolpolitiker och skoladministratörer som ansvarar för eller berörs av frågor kopplade till professionell yrkesutövning i förskola.

Läs mer om Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring...


Sök bästa pris på Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring hos: