Praktisk projektledning

Praktisk projektledning

Denna bok är i första hand skriven för att vara läromedel till Stockholms Universitet, Institutionen för Data och Systemvetenskap och utbildningen Praktisk Projektledning 7,5 högskolepoäng. Av detta följer att innehållet inriktar sig på IT -projektledning, men vår ambition har dock varit att beskriva projektförloppet på ett sätt som gör att den kan vara till nytta för alla ’branscher’. Det har också visat sig att även de som inte arbetar med, eller har erfarenhet av, just IT projekt har kunnat tillägna sig kursen och kursmaterialet på ett relevant sätt. Boken kan också givetvis läsas av alla som vill veta mer om hur man leder projekt till framgång eller bara är intresserade av ämnet. Materialet består av författarnas samlade erfarenheter från över 30 år i projektledarrollen. I boken har vi sammanställt olika teorier och tekniker som vi själva tillägnat oss under årens lopp och som vi av erfarenhet vet leder till framgångsrika projektgenomföranden. Värt att notera är ordet ”praktisk” i såväl kursens som bokens namn, vår förhoppning är alltså att det på ett enkelt och pragmatiskt sätt ska gå att tillämpa innehållet i vardagen. Projektledningen har förändras under de år vi varit verksamma som projektledare. När vi började arbeta som projektledare skulle fokus mest vara på planering, att vara bra på att följa upp aktiviteter, samt attmanalysera och styra medarbetar och projektmålen. Idag handlar projektledning mer om att vara duktig på att kommunicera och motivera samt säkerställa att tänkta effekter, efter att projektet levererat sitt resultat, också blir verklighet. Detta innebär inte att det är oviktigt med planering och uppföljning, men får inte bli den moderna projektledarens hela fokus. God läsning!

Läs mer om Praktisk projektledning

Praktisk projektledning

Psykologi & Pedagogik

Hitta Praktisk projektledning även hos:
Rulla till toppen