Posthumanistisk pedagogik : Teori, undervisning och forskningspraktik

Posthumanistisk pedagogik : Teori, undervisning och forskningspraktik

Den posthumanistiska pedagogiken utmanar oss att producera nya verkligheter där människan inte längre sätter sig själv i centrum. Kropp, materia, djur och natur blir aktiva deltagare när kunskap blir till. Det möjliggör att se lärande och kunskap på ett nytt och annorlunda sätt. I stället för att fokusera på gränser visar den posthumanistiska pedagogiken hur fruktbart det kan vara att följa oriktade och asymmetriska rörelser åt oförutsägbara och okontrollerbara håll. Det handlar inte om någon färdig, felfri eller perfekt praktik, utan om en öppenhet för många olika berättelser och göranden. Boken ger olika ingångar till posthumanistisk pedagogik, så som filosofi, etik, feminism, poesi, visuell kunskap och dokumentation, men också bokhundar, skolböcker, pennskrin, dataskärmar, monterade djur och ultraljudsbilder. Teori och praktik kopplas samman på ett sätt som gör boken till en inspirerande introduktion till posthumanismens och pedagogikens möjligheter. Bosse Bergstedt (red.) är professor i pedagogik vid Avdelningen för pedagogik, Lunds universitet. Linnea Bodén är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och arbetar som postdoktor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Simon Ceder är filosofie doktor i pedagogik och lektor i pedagogik vid Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde. Karin Gunnarsson är filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap och har för närvarande en postdoktor-tjänst vid Stockholms universitet. Carina Hermansson är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Lotta Johansson är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande vid Norges Forskningsråd. Tarja Karlsson Häikiö är filosofie doktor i konst- och bildvetenskap och docent i visuell och materiell kultur på HDK vid Göteborgs universitet. Joakim Larsson är lektor vid Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet. Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap, verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Mattias Nilsson Sjöberg är doktorand vid Avdelningen för pedagogik, Lunds universitet. Anna Palmer är docent i förskoledidaktik och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Helena Pedersen är docent i pedagogik och lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Tomas Saar är docent i pedagogik vid Karlstads universitet.

Läs mer om Posthumanistisk pedagogik : Teori, undervisning och forskningspraktik

Posthumanistisk pedagogik : Teori, undervisning och forskningspraktik

Psykologi & Pedagogik

Hitta Posthumanistisk pedagogik : Teori, undervisning och forskningspraktik även hos:
Rulla till toppen