På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi

På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi

Koffsan var en av hundratals sjökrogar som fanns vid Sveriges kuster under mitten av 1700-talet. Här, på väg in mot Stockholm, kom resande på Mälaren, från slott och kojor, och sökte tak och mat. Bevis finns för en exklusiv publik såväl som en för tiden oväntat välkryddad meny.I en bok grundad på en intressant forskningsuppsatsredogör Ulrica Söderlind för hur denna unika arkeologiska undersökning gett oss fakta om hur en restaurang på 1700-talet serverade, lagade och kryddade sin mat. Detta är inte minst intressant eftersom en av gästerna var ingen mindre än Carl von Linné!Boken På krogen med Linné började som forskning om de mycket vanliga, men nästan outforskade svenska sjökrogarna. Drottning Kristina utfärdade dekret om att en sjökrog skulle finnas var tionde sjömil längs våra farbara kuster. De var vad vägkrogarna är för dagens långtursturister fast kulinariskt långt intressantare.På sjökrogen Koffsan väster om Stockholm har författaren Ulrica Söderlind dels genom utgrävningar och dels genom omfattande annan forskning kartlagt både besökare och matvanor på 1700-talets svenska sjökrogar. En av gästerna som enligt dokumenterade källor besökt Koffsan var själve Carl von Linné. Genom ett intrikat detektivarbete och studier både i London av Linnés botaniska kartläggningar,den lokala floran och många historiska recept har Ulrica Söderlind knutit ihop detta till en fascinerande läsning om både mat och kroghistoria.I boken finns en mängd intressanta illustrationer gjorda av marinarkeologen Björn Wallbom liksom fint matfoto på de historiskt kartlagda och oväntat kryddiga rätterna. Fotografierna togs av matfotografen Knut E. Svensson.Ulrica Söderlind har sedan 10-årsåldern varit mat- ochdryckesintresserad. Sin praktiska utbildning fick hon påolika restaurangskolor innan ett yrkesliv tog vid ombordfartyg i den svenska handelsflottan och på restauranger påland. Den sista anställningen var i Nobelköket, StockholmsStadshus, innan högre grundutbildning tog vid. Utbildningen har mynnat ut i filosofie magister-examina imarinarkeologi och i ekonomisk-historia. Filosofie doktors examen avlades 2006 i ekonomisk-historia med dentvärvetenskapliga avhandlingen Skrovmål som handlarom mat och dryck i den svenska flottan åren 15001800.

Läs mer om På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi

På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi

oklassificerat, Övrigt

Hitta På krogen med Linné : sjökrogar och svensk 1700-talsgastronomi även hos:
Rulla till toppen