Omvårdnad på avancerad nivå – – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt)

Omvårdnad på avancerad nivå – – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt)

Denna bok och webb är den efterfrågade och fristående fortsättningen på Omvårdnadens grunder. Redan före sin publicering har Omvårdnad på avancerad nivå varit känd för många under det lekfulla arbetsnamnet Omvårdnadens höjder. Innehållet är två sammanflätade delar: en tryckt bokdel och en digital webbdel. Den senare är helt unik i sitt slag. Ett åttiotal forskande och/eller kliniskt verksamma sjuksköterskor har skapat en digital artikelsamling som beskriver tillämpningen av avancerad omvårdnad inom respektive specialistområde. Webbmaterialet innehåller även sammanfattande ljudklipp, frågor samt den tryckta boken i sin helhet så att den kan läsas på exempelvis iPad. Detta är det första bokverket i Sverige som beskriver huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå. Utgångspunkten är de sex kärnkompetenser som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården och som Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar bör utgöra en röd tråd med progression genom utbildningarnas nivåer: – Personcentrerad vård – Samverkan i team – Evidensbaserad vård – Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling – Säker vård  – Informations- och kommunikationsteknologi Tillsammans bildar bok och webb ett gemensamt och mångfaldigt innehåll för specialistsjuksköterskeutbildningarna. Avsikten är att skapa en grund för dessa utbildningar och deras motsvarigheter där omvårdnad på avancerad nivå kan beskrivas och problematiseras. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida. Ämneskoordinatorer och artikelförfattare webben

Läs mer om Omvårdnad på avancerad nivå – – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt)

Omvårdnad på avancerad nivå – – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt)

oklassificerat, Övrigt

Hitta Omvårdnad på avancerad nivå – – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt) även hos:
Rulla till toppen