Om svar anhålles! : en bok om interaktionistiskt förändringsarbete : teori och analys

Om svar anhålles! : en bok om interaktionistiskt förändringsarbete : teori och analys

Interaktionistiskt förändringsarbete är en modell för olika former av förändringsarbete – familjeterapi, individualterapi, psyko­socialt ­behandlingsarbete etc. – som erbjuder ett enhetligt synsätt och praktiska metoder för klientarbete i olika sammanhang. När ­modellen presenterades var den långt före sin tid! I dag är ­modellen ­högaktuell. I denna bok presenteras utförligt grunderna i det som kallas systemiskt tänkande. I Om svar anhålles! presenterar Hardy Olson och Bill Petitt även ­utförligt sitt begrepp sammanhangsmarkering. ”Boken innehåller modeller som tar tillvara patienternas egna ­resurser och hjälper till att skapa klarhet i behandlingsarbetet. ­Psykiatrin behöver det synsätt som förmedlas i boken.” Göran Nordström Docent, överläkare i psykiatri ”Om svar anhålles! ligger rätt i tiden. Den första delen innehåller en sammanfattning av modern systemteori, resten är mer direkt ­anknuten till behandling och synnerligen matnyttig. Boken är först i sitt slag i Sverige – och internationellt.” Gunnar Bernler Professor i socialt arbete Överläkare i barnpsykiatri Om svar anhålles! ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna tredje upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den andra upplagan.

Läs mer om Om svar anhålles! : en bok om interaktionistiskt förändringsarbete : teori och analys

Om svar anhålles! : en bok om interaktionistiskt förändringsarbete : teori och analys

Psykologi & Pedagogik

Hitta Om svar anhålles! : en bok om interaktionistiskt förändringsarbete : teori och analys även hos:
Rulla till toppen