Om Aspergers syndrom : Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar

Om Aspergers syndrom : Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar

Vad är Aspergers syndrom? För ett antal år sedan var det många som inte ens hade hört talas om termen, men i dag finns det i nästan varje skola något barn med denna diagnos. Ändå är det drygt 50 år sedan som den första karaktäristiken publicerades av barnläkaren Hans Asperger i Wien. Han identifierade ett sammanhängande mönster av förmågor och beteenden hos dessa barn, vilka kännetecknades av en oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler och begränsade möjligheter att skapa vänskapsrelationer, ett stelt, formaliserat talspråk, ett intensivt och uppslukande engagemang i vissa specialintressen och en motorisk klumpighet. Den brittiska forskaren Lorna Wing var år 1981 den första som kom att använda termen Aspergers syndrom. I denna boks förord skriver hon: ’Styrkan i Tony Attwoods bok är att han kan åskådliggöra dessa människors värld. Han har en genuin empati med de barn och vuxna han skriver om, och hans sympati, kunskap och sunda förnuft lyser igenom hela boken. Han diskuterar på ett mycket konkret sätt de problem som personer med Aspergers syndrom brottas med, och hur vi praktiskt kan hjälpa dem att lösa eller kompensera dessa problem. Det är en bok man kan läsa och konsultera gång på gång.’ Om Aspergers syndrom har ett lättillgängligt språk och är pedagogisk och överskådlig genom att kapitlen ansluter till centrala kriterier och symtom. Författaren ger förslag på strategier och handledningar för att hjälpa barnen att mildra de beteenden som är mest hämmande i kontakterna med omgivningen. Boken rymmer också många citat från människor med Aspergers syndrom, de som kanske bäst kan ge en inblick i livsvillkoren. Boken vänder sig till högskolestuderande och till yrkesverksamma inom området såsom psykologer, specialpedagoger, psykiatrer och sjukgymnaster. Den är även lämpad för lärare, föräldrar och alla andra som vill veta mer om Aspergers syndrom. Översättning Sten Andersson Tony Attwood är en klinisk, mycket erfaren psykolog och en ansedd forskare med doktorsgrad från Queensland i Australien. Han har specialiserat sig på Aspergers syndrom och har över 25 års erfarenhet inom fältet. För närvarande är han verksam på en privat praktik. Han har även besökt Skandinavien som talare vid konferenser inom området

Läs mer om Om Aspergers syndrom : Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar

Om Aspergers syndrom : Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar

Psykologi & Pedagogik

Hitta Om Aspergers syndrom : Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar även hos:
Rulla till toppen