Nya Fonemtestet – helt paket

Nya Fonemtestet – helt paket
Nya Fonemtestet – helt paket
Beskrivning av Nya Fonemtestet – helt paket

Att göra en fonologisk analys av barns tal och språk är en viktig del av en, ibland mer omfattande, språklig bedömning. Man behöver beskriva de förenklingar barnet gör i förhållande till det vuxna målordet i termer av förenklingsprocesser. Nya Fonemtestet ger en heltäckande bild av barnets fonemproduktion där fonemen förekommer i olika ställningar i ord. Förutom en analys av konsonant- och vokalfonemen så kan man också göra en bedömning av ord- och stavelsestrukturen (fonotaktisk struktur). I testet finns ord med konsonantkombinationer och särskilt markerat ord med betoning på stavelse senare i ordet (sen betoning), ord med flera stavelser, metates- och assimilationsbenägna ord samt supradentaler.  Nya Fonemtestet är avsett att användas av logopeder, tal- och specialpedagoger och andra, som är ämnade att göra språkliga bedömningar av barn. Nya Fonemtestet är uppdelat i två delar. Långa och Korta versionen är bundna i samma testbok. Från ena hållet slår man upp den Långa versionen och när man vänder på boken så har man den Korta versionen. Båda versionerna bör kunna användas på barn från ca 3 år. Långa versionen består av 99 bilder och har en bild på varje sida. Bilderna är stora och tydliga och valda med tanke på att de flesta barn skall kunna känna igen vad de föreställer. Korta versionen består av 8 bilder att samtala omkring och testar 72 ord. Välkända föremål och företeelser har satts in i ett sammanhang. Med hjälp av Korta versionen kan du skapa dig en bra uppfattning om barnets fonemsystem. Du kan senare vid behov komplettera med bilder ur Långa versionen. Nya Fonemtestet – helt paket innehåller  1 st Manual 25 st testblanketter Långa versionen 25 st testblanketter Korta versionen 1 st spiralbunden testbok Långa och Korta versionen

Läs mer om Nya Fonemtestet – helt paket...


Sök bästa pris på Nya Fonemtestet – helt paket hos: