Normkreativitet i förskolan : om normkritik & vägar till likabehandling

Normkreativitet i förskolan : om normkritik & vägar till likabehandling

Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. När du tycker att varje unge ska få känna att hen duger precis som hen är. Med erfarenhet, forskning och förskolans olika styrdokument som bas ger författarna och utbildarna Johanna Ivarsson och Karin Salmson konkreta tips på hur kunskap kan bli till kreativ verklighet i vardagen på förskolan.  BOKENS INNEHÅLL:   Kapitel 1: Varför ska vi arbeta med normer?   Kapitel 2: Förskolans normbygge  Kapitel 3: Makt & motstånd   Kapitel 4: Likabehandlingsplanen & antidiskriminering  Kapitel 5: Lässtunden som normbyggare  Kapitel 6: Åldersnormer  Kapitel 7: Kropps- & funktionsnormer   Kapitel 8: Sexualitetsnormer  Kapitel 9: Familjenormer  Kapitel 10: Etnicitetsnormer  Kapitel 11: Könsnormer  Kapitel 12: Genusnormer  Kapitel 13: Tros- & religionsnormer  Kapitel 14: Socioekonomiska normer  Kapitel 15: Skyddsfaktorer   Kapitel 16: Riskfaktorer  Kapitel 17: Fysiska & sociala rum   Kapitel 18: Kreativitet som smittar & förändring över tid  OLIKA förlag tilldelades Rättvisepriset 2012 och Stenbecksstipendiet för sitt arbete för jämställdhet och jämlikhet i bokvärlden. Boken är tryckt i vår geografiska närhet på miljöcertifierat papper och tryckeri. Sagt om boken:  Det här är en av de viktigaste fackböckerna för förskolan idag, den visar hur våra normer påverkar arbetet på förskolan och ger stor hjälp till att förändra detta.  Ulf Mårtensson, BTJ Boken är väldigt bra och något jag särskilt vill framhålla som bra är de olika perspektiv eller aspekter som behandlas i olika kapitel. Jag har också visat den för studenter när jag undervisat om normkritik. […] en praktisk och väldigt användbar bok i praktiskt arbete i förskolan.  Catarina Arvidsson, lärare i utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet Det här är den bästa bok om att arbeta med normkritik jag har läst.  Annette Carlsson, genuspedagog Det har länge behövts en sådan här bok som spänner över alla diskrimineringsgrunder och samtidigt är enkel att ta till sig. Jag tycker om vinkeln med kreativitet, eftersom den visar på ett lustfyllt sätt att skapa verklig skillnad för barn.   Maria Hulth, jämställdhetsexpert på utbildningsföretaget Jämställt Äntligen en praktiskt inriktad bok om normkritik som riktar sig specifikt till förskola. Det är i förskolan som det händer, det här det livslånga lärandet börjar. Det är viktig för oss är att arbeta med mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på. Att få en bok i handen hur vi kan arbeta med dessa frågor, känns väldigt bra.   Anette Bergmasth, förskolechef Äntligen! E

Läs mer om Normkreativitet i förskolan : om normkritik & vägar till likabehandling

Normkreativitet i förskolan : om normkritik & vägar till likabehandling

Psykologi & Pedagogik

Hitta Normkreativitet i förskolan : om normkritik & vägar till likabehandling även hos:
Rulla till toppen