Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja

Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja

Under de senaste åren har stora förändringar skett i offentlig utbildning och i utbildningssystemen i de nordiska länderna. Denna bok handlar om skola och utbildning utifrån skolchefers, kommunala skolpolitikers och skolledares erfarenheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Nordiska skolchefer, förvaltningschefer och utbildningsdirektörer befinner sig mitt i styrningen av utbildningssystemet oavsett om styrning betraktas som en kedja eller som ett nätverk. Bilden av den raka styrkedjan byts gradvis ut mot ett mönster av flera nätverk med olika typer av relationer mellan politiker, administratörer och medborgare. Stora delar av diskussionerna i denna bok fokuserar på den ökande användningen av sociala teknologier, till exempel jämförelser, evidens eller test. Några fallgropar identifieras i utvecklingen för demokrati, för de olika relationerna i systemen, för meningsskapande och för utbildning. Kanske står de nordiska utbildningssystemen inför ett vägval mellan att utveckla tillit mellan nivåerna och de professionsbaserade aktörerna eller fortsätta med utvecklingen av målstyrning? Lejf Moos (red.), DPU, Danmarks institut för pedagogik och utbildning, Aarhus Universitet, Köpenhamn. Elisabet Nihlfors (red.), professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap och dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Jan Merok Paulsen (red.), försteamanuensis, PhD, i skolledarskap vid fakulteten för lärarutbildning och internationella studier vid högskolan i Oslo och Akershus. Ulf Brinkkjær, DPU, Danmarks institut för pedagogik och utbildning, Aarhus Universitet, Köpenhamn. Hans Christian Høyer, försteamanuensis, PhD, i offentlig administration vid fakulteten för ekonomi och ledning vid högskolan i Hedmark, Norge. Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och ledare för Centrum för skolledarutveckling. Pekka Kanervio, PhD i pedagogiskt ledarskap. Sara Karlsson arbetar i dag på Svenska Filminstitutet. Klaus Kasper Kofod, DPU, Danmarks institut för pedagogik och utbildning, Aarhus universitet, Köpenhamn, Danmark. Seppo Pulkkinen, PhD inom skolledarskap. Mika Risku deltar i ledningen av IEL (Institute of Educational Leadership) vid Jyväskylä universitet, Finland. Linda Jervik Steen arbetar i dag på Skolverket. Mona Strand, lektor i offentlig administration vid fakulten för ekonomi och ledning vid högskolan i Hedmark i Norge.

Läs mer om Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja

Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja

Psykologi & Pedagogik

Hitta Nordiska skolchefer. Aktörer i en bruten kedja även hos:
Rulla till toppen