Nonviolent Communication ; ett språk för livet ; 3 utgåvan

Nonviolent Communication ; ett språk för livet ; 3 utgåvan

En reviderad utgåva av den bästsäljande succéboken som ger dig tillgång till grunderna för ett av världens mest spridda, kraftfulla, praktiska och hoppingivande kommunikationsredskap. Dessutom med ett nytt kapitel om konflikthanteringen och utmaningen med att medla mellan människor som bråkar.Redan som barn lärde sig de flesta av oss att tävla, döma, kräva och diagnostisera. Och att tänka på vad vi tycker är ’rätt’ och ’fel’ med människor och att kommunicera det. Detta invanda sätt att tänka och tala på ligger i vägen för kontakt vilket bidrar till frustration och missförstånd för oss själva och för andra. Den här sortens tänkande orsakar också ilska och smärta och kan därför leda till våld. Utan att ens önska det bidrar människor med de bästa intentioner till onödiga konflikter.I Nonviolent Communication: ett språk för livet, visar Marshall Rosenberg oss hur vi kan komma under ytan och upptäcka vad som är levande i oss. Han visar också hur alla våra handlingar är baserade på mänskliga behov som vi försöker tillgodose. När vi har kontakt med våra behov skapar vi en delad grund för mer tillfredsställande relationer och en djupare kontakt med andra och oss själva. Gör som tusentals andra som har förbättrat sina relationer och sina liv. Lär dig denna enkla och ändå revolutionerande process.Nonviolent Communication hjälper dig att:Befria dig själv från effekterna av tidigare erfarenheter och kulturell prägling.Bryta tankemönster som leder till konflikter, ilska och depression.Utveckla relationer baserade på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete.Skapa sociala strukturer som möjliggör att allas behov kan bli tillgodosedda.Hantera konflikter fredligt; personligt eller yrkesmässigt, nationellt eller internationellt.

Läs mer om Nonviolent Communication ; ett språk för livet ; 3 utgåvan

Nonviolent Communication ; ett språk för livet ; 3 utgåvan

Psykologi & Pedagogik

Hitta Nonviolent Communication ; ett språk för livet ; 3 utgåvan även hos:
Rulla till toppen