Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken : Metodik för lärare F-6

Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken : Metodik för lärare F-6

I den här boken ges konkreta förslag på hur man kan arbeta med naturvetenskap i årskurserna F–6. Läraren ska kunna erbjuda lärandesituationer där eleverna kan skapa sig en grundläggande förståelse av energi, materia, ekologiska begrepp, människokroppen, krafter och vårt solsystem. Boken inleds med en presentation av olika aspekter av undervisning i naturvetenskap utifrån ämnesdidaktisk forskning. Därefter följer ett stort antal undervisningsaktiviteter som är avsedda att stimulera eleverna att upptäcka naturvetenskap och utveckla deras förmåga att genomföra undersökningar. För varje aktivitet beskrivs syfte, frågeställning och arbetsgång. Aktiviteterna diskuteras ingående, både vad gäller ämnesinnehåll och didaktiska och metodiska aspekter, utifrån samma helhetsperspektiv och bärande idéer som boken Naturvetenskapens bärande idéer. Strukturen för aktiviteterna är tänkt att fungera som ett stöd för läraren vid planering av elevaktiviteter, samtidigt som det finns utrymme för alternativa lösningar och genomföranden. Mats Areskoug, docent i fysik, Margareta Ekborg, professor i ämnesdidaktik, Karin Nilsson, universitetsadjunkt i naturvetenskap och Dora Sallnäs, universitetsadjunkt i naturvetenskap – samtliga, Malmö högskola. Författarna har undervisningserfarenhet från förskola till högskola.

Läs mer om Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken : Metodik för lärare F-6

Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken : Metodik för lärare F-6

Psykologi & Pedagogik

Hitta Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken : Metodik för lärare F-6 även hos:
Rulla till toppen