Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Boken Empati, det som håller samman världen (2015) gav en teoretisk och praktisk vägledning i hur man stödjer människor i att förbättra kontakten med sig själva och andra. Helle Jensen utvecklar detta vidare i den här handboken som ger lärare och pedagoger insikt om varför och hur övningar i närvaro och empati kan bidra till en bättre miljö för läran¬de och utveckling som utgår från barnens och ungdomarnas respekt för och vänlighet gentemot varandra. Därutöver bidrar den till en bättre relationskompetens hos de vuxna som arbetar inom skolan eller i andra former för pedagogiskt arbete. Helle Jensen beskriver kort och enkelt principerna och teorierna bakom bokens många övningar. De flesta övningarna syftar till målinriktad utveckling av barns och ungdomars närvaro, empati, självkänsla, uppmärksamhet och koncentrationsför¬måga. Boken innehåller också övningar som kan stärka yrkesper¬sonens och arbetslagets relationskompetens, autenticitet och trygghet i det pedagogiska arbetet. Bokens varierade och mångsidiga övningar är enkla att använda och låta sig inspireras av på fritids, i klassen, på HVB-hemmet eller i andra sammanhang där man arbetar med barn och ungdomar i grupp. Övningarna är främst anpassade för barn och ungdomar i grundskole-åldern. Det finns också många guldkorn som fungerar lika bra till en bredare målgrupp och det finns vägledande principer i boken för den som vill anpassa övningarna till andra sammanhang. Bokens 69 övningar har utvecklats i samarbete med Katinka Götzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen och Anne Sælebakke. Marianne Bentzen och Susan Hart bidrar i förordet med spännande perspektiv på arbetet med närvaro och empati utifrån hjärnans grund¬läggande funktioner och utveckling, med utgångspunkt i deras gedigna kunskap om neuroaffektiv utvecklingspsykologi och psykoterapi.

Läs mer om Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Psykologi & Pedagogik

Hitta Närvaro och empati i pedagogiskt arbete även hos:
Rulla till toppen