Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi bygger på principen att oro och ältande är universella processer som leder till emotionella störningar. Dessa processer är kopplade till felaktiga övertygelser om tänkande och ineffektiva strategier för självreglering. Metakognitiv terapi är en introduktion till de teoretiska grunderna och de terapeutiska principerna för metakognitiv terapi. Uppdelat i två områden, Teori och Praktik, utifrån 30 nyckelrubriker, utforskar författaren hur metakognitiv terapi kan hjälpa människor att komma ifrån ett repetitivt tankemönster som ofta leder till utdraget psykologiskt lidande. Boken vänder sig till studenter och behandlare som vill utveckla en grundläggande förståelse för metakognitiv terapi, dess likheter och skillnader gentemot traditionella former av KBT. ”Denna bok förmedlar skickligt en blandning av teori och praktik som borde vara grundläggande läsning för alla som vill lära sig mer om MCT … Jag rekommenderar den varmt.” Hans M. Nordahl, Ph.D, professor i klinisk psykologi, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Trondheim.

Läs mer om Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi

Psykologi & Pedagogik

Hitta Metakognitiv terapi även hos:
Rulla till toppen