Mentorskap i skola och förskola

Mentorskap i skola och förskola

Möjligheter med det nya mentorskapet Vad innebär det att vara en professionell lärare eller förskollärare? Mentorn som kollega och bedömare, hur går det ihop? Vilket ansvar har rektor och förskolechef under introduktionsåret? Dessa och många andra frågor tas upp i Mentorskap i skola och förskola. Författarna diskuterar olika sätt att organisera mentorskapet under introduktionsåret och visar vilka utvecklingsmöjligheter som finns för både individ och verksamhet. Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuteras och problematiseras relationen mellan mentorn och de nya lärarna och de konsekvenser ett mentorskap kan medföra. Boken avslutas med en diskussion kring lämplighetsbedömning av den nyutexaminerade läraren. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Läs mer om Mentorskap i skola och förskola

Mentorskap i skola och förskola

Psykologi & Pedagogik

Hitta Mentorskap i skola och förskola även hos:
Rulla till toppen