Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid

Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid

Encyklopediskt i sin breda överblick är detta verk som bryter ned gränserna mellan historieskrivningens traditionella fack oöverträffat som rekonstruktion av en hel värld. Det var under detta arbete Braudel kom fram till sin tredelade historiesyn. Enligt honom är basen för det historiska skeendet de långsamma av naturen givna tidssekvenserna. Han räknar vidare med en annan cyklisk tid som betingar människornas handlingar konjunkturerna bestämda av teknologiska förändringar vetenskap och samhällets organisationsformer. Till slut identifierar han en händelsehistoria karakteriserad av snabba förändringar i den tidsskala där historikerna vanligen arbetar.Verket är fängslande skrivet har kommit ut i ständigt nya upplagor och översatts till över tio språk. Boken innehåller ett register med ca 2000 ord 50-sidig bibliografi ca 100 illustrationer kartor och diagram.

Läs mer om Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid

Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid

Övrigt oklassificerat

Hitta Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid även hos:
Rulla till toppen