Med döden i kölvattnet : Sjömansliv med segel och ånga

Med döden i kölvattnet : Sjömansliv med segel och ånga

En bok som återupprättar kontakten med en spännande epok i svensk sjöfart då vind och ånga svarade för framdrivningen av fartygen. Vi följer två sjömansliv som under världskrig och skiftande konjunkturer fick vara med om det mesta.Sverige var ett uland med låga löner till skickliga sjömän, och näringen baserades på andrahandstonnage från rikare industriländer. Alla dessa fartyg som passerar revy har liksom sjömännen en egen spännande berättelse att förtälja.Att segla från England till Portland, Oregon, och åter med en vinthund som den nordirländska barken Carnmoney har inte varit förunnat alla sjömän. Men Johan gjorde det som en förberedelse för navigationsskolan.Det var ett mycket speciellt jobb att vara skeppare på ålkvassarna hos Ålexporten i Åhus. Oscar var med om denna intressanta epok inom svensk kustfart.Boken ger perspektiv på den intensiva tekniska och ekonomiska utvecklingen från 1890 till 1945 då transportvolymerna mångfaldigades, ångan ersatte vinden och oljan slog ut kolet.Kjell Håkansson använder skildringen för att belysa sjömanslivet för hundra år sedan. Vi följer farfar Johan från Brantevik och morfar Oscar från Hvitemölle och deras familjer. Det ger inblick i det sociala livet under en tid då skyddsnäten för sjöfolk mest bestod av sammanhållningen på samhällena. Ett stycke sjö- och kulturhistoria om man så vill.Författaren är uppvuxen i Simrishamn före och under andra världskriget. Efter utbildning till civilekonom vid handelshögskolan i Göteborg har han varit verksam inom svenskt näringsliv i bl.a. Johnsonlinjens Linjebuss och Kockumkoncernens företag för skogsmaskiner och anläggningar för skogsindustrin.

Läs mer om Med döden i kölvattnet : Sjömansliv med segel och ånga

Med döden i kölvattnet : Sjömansliv med segel och ånga

Skönlitteratur

Hitta Med döden i kölvattnet : Sjömansliv med segel och ånga även hos:
Rulla till toppen