Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

I de flesta svenska klassrum idag finns nyanlända och flerspråkiga elever. Den här boken är en handbok för blivande och verksamma lärare som undervisar dessa elever i matematik. Här finns konkreta råd och exempel på strategier som underlättar lärarens arbete och samtidigt integrerar eleverna i matematikundervisningen och klassen. Läs mer Ett framgångsrikt arbete i det flerspråkiga klassrummet bygger på att synliggöra och tillvarata elevernas språkliga och kulturella erfarenheter. Boken belyser därför hur matematikundervisningen ser ut i olika kulturer samt hur elevernas förkunskaper kan kartläggas och användas i klassrummet. Mycket av svårigheterna för nyanlända och flerspråkiga elever handlar om läsförståelse och om matematikböckerna: språket, textmängden, ord, symboler och begrepp. Boken ger konkreta exempel på hur modersmålet är en resurs i arbetet med svåra ord och matematiska begrepp. Arbetssätten som presenteras gynnar också elevernas sociala kontakter och inkludering i klassen. Boken beskriver hur ett språkutvecklande arbetssätt kan organiseras i matematikämnet och hur digitala verktyg kan stödja undervisningen. Dessutom beskrivs hur samverkan med lärare och annan skolpersonal kan ske för att skapa gynnsamma förutsättningar för våra nyanlända och flerspråkiga elever. Om författarna Saman Abdoka är lärare i matematik med flera års erfarenhet av att arbeta i mångkulturella klasser, särskilt med nyanlända ungdomar. Catharina Sundström Larsson är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska med flera års erfarenhet av att arbeta i grundskolans alla stadier. Eva Sundgren är professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola.

Läs mer om Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

Psykologi & Pedagogik

Hitta Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever även hos:
Rulla till toppen