Mångfald, möten och mejl : en forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation

Mångfald, möten och mejl : en forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation
Mångfald, möten och mejl : en forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation
Beskrivning av Mångfald, möten och mejl : en forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation

I den här antologin beskrivs människor, redskap och situationer som många känner igen från dagens komplexa och rörliga arbetsliv: – En mellanchef vars arbetsdagar i hög grad styrs av de många möten som andra lagt in i hennes kalender.- En whiteboardtavla som kopplar samman olika delar av en verksamhet, och även kopplar möten till andra aktiviteter.- Flera samverkande organisationer som gör det svårt att skilja internkommunikation från annan kommunikation, och som både ökar behovet av kommunikation och försvårar den.Dessa skildras i tre uppsatser av Angie Gravett, Emma Legaard och Sofia Johansson. I en forskningsöversikt sammanfattar forskarna Mona Blåsjö och Carla Jonsson sociolingvistisk forskning om arbetslivskommunikation, med fokus på skrivbordsyrken. Översikten visar ur ett individperspektiv hur enskilda anställda förhåller sig till språk i sin vardag på arbetsplatsen, och ur ett organisatoriskt perspektiv diskuteras hur flera språk kan användas på en och samma arbetsplats. De studier som presenteras bygger på olika metoder (kvalitativa, kvantitativa, etnografiska osv.) och ger därigenom en bild av hur man kan gå tillväga för att analysera arbetslivskommunikation. Översikten fokuserar på tre teman: mångfald, dvs. olika aspekter av flerspråkighet på arbetsplatser, möten och annan muntlig kommunikation samt mejl eller snarare mejlande: textprocesser och digitala redskap i arbetslivet.Antologin är lämplig för studenter på grundnivå och forskarnivå, men kan även läsas av alla som är intresserade av hur moderna organisationer arbetar med sin kommunikation.

Läs mer om Mångfald, möten och mejl : en forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation...


Sök bästa pris på Mångfald, möten och mejl : en forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation hos: