Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage

Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage

”Det är inte alltid för mycket av det onda som gör att vi mår dåligt. Det kan vara för lite av det goda. Ibland behöver vi fylla på med sådant som gör oss nöjda och glada.” Detta är en bok om att må bra! En alltmer stressande vardag ställer allt högre krav på människor – både på barn och vuxna. Förskolebarn lever i en vardag som ibland kan vara nog så krävande i förhållande till deras ålder och utveckling. Långa dagar i förskolan, stora barngrupper, krav på att lära sig och anpassa sig till olika situationer kan suga musten även ur en stark och energifylld pojke eller flicka. Efter att ha blivit uppmärksam på hur stressen bland barn ökat skrev Ylva Ellneby 1999 boken Om barn och stress, med undertiteln – och vad vi kan göra åt det. Hon har sedan dess följt utvecklingen inom den svenska förskolan där förskolepedagogerna arbetat fram metoder för att minska stress och öka välbefinnandet i förskolemiljön. Må bra i förskolan är en inspirationsbok som kan stimulera till att fortsätta detta viktiga arbete, ett arbete som ska leda fram till en lugnare verksamhet och bättre miljö. Det handlar om lustfylld samvaro. Lust att leva. Lust att utvecklas. Boken tar upp yoga, massage, mindfulness, musik, lek, miljö och slutligen pedagogens roll för ökat välbefinnande i förskolan. I kapitlen utvecklar Ylva Ellneby ämnena, och redogör för hur pedagogerna kan införliva dessa teman i den dagliga verksamheten, med målet att öka trivseln och få både barn och vuxna att må bra i förskolan. Här presenteras lättfattligt och personligt tips, exempel, aktiviteter, tekniker och forskning som minskar stress och som skänker glädje och inspiration. Må bra i förskolan riktar sig till för dig som arbetar som pedagog i förskolan eller som är förälder till ett förskolebarn.

Läs mer om Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage

Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage

Psykologi & Pedagogik

Hitta Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage även hos:
Rulla till toppen