Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle

Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle
Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle
Beskrivning av Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle

Litteratursociologin undersöker samspelet mellan litteratur och samhälle. Det innebär att analysera hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället men också att klargöra vilka yttre villkor som finns för produktion distribution och konsumtion av litteratur.

Denna bok presenterar den vitala litteratursociologiska forsk ningen. Den innehåller några översikter av området och ger en rad exempel på olika tillämpningar av det lit

Läs mer om Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle...


Sök bästa pris på Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle hos: