Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv

Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv

Levd demokrati? Skola och mobbning i ungdomars liv erbjuder ett perspektiv på mobbning som skiljer sig från dagens dominerande psykologiska förklaringsmodeller. Författarna kombinerar sociologisk och pedagogisk teori och betraktar mobbning främst som ett kulturellt och strukturellt fenomen. Läs mer Författarna utgår från intervjuer med gymnasieelever och analyserar deras upplevelser av hela skoltiden. Analysen visar på en oroväckande skillnad mellan idén om att skolan ska vara en demokratisk plats och elevernas upplevelser av den faktiska skolan. Den utbredda förekomsten av mobbning skär sig mot idealet för vad skolan ska vara. Skolan blir demokratisk för vissa men plågsam för andra. Författarna redogör och diskuterar också teorier om demokrati och mobbning och vilka konsekvenser teorierna får för skolan som demokratisk arena. Mobbning kan bli en konsekvens av den uppgift som skolan har att genom jämförelser mellan individer och grupper normalisera kunskapsmässiga och andra skillnader mellan barn och ungdomar. Dessa skillnader breddar eller snävar sedan in deras framtidsutsikter. Genom mobbningsakten slås skolans normaliserande funktion fast med våldsam kraft. Levd demokrati? Skola och mobbning i ungdomars liv riktar sig främst till lärarstudenter på alla nivåer och till yrkesverksamma lärare. Boken kan också med fördel läsas av dem som arbetar med och forskar om mobbning i andra ämnen och sammanhang eller av dem som är intresserade av diskussionen om skola och mobbning. Om författarna Carl Anders Säfström är professor i pedagogik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola och gästprofessor vid School of Education, University of Stirling, Storbritannien. Hedvig Ekerwald är professor i sociologi vid Uppsala universitet och ungdomsforskare.

Läs mer om Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv

Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv

Psykologi & Pedagogik

Hitta Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv även hos:
Rulla till toppen