Lektionsplanering för klasslärare

Lektionsplanering för klasslärare

Lektionsplanering för klasslärare är en kollegieblocksliknande planeringsbok med hårda pärmar och snygg spiralbindning. Här finns ordentligt med plats för planeringsanteckningar och för dokumentation av läxor och prov, elevernas närvaro och kontakt med föräldrar. Lektionsplanering för klasslärare är i första hand avsedd för termins-, vecko- och lektionsplanering. Därför finns inga ’extra’ veckouppslag för sommar-, jul-, vinter- eller påsklov. Eftersom lovtiderna varierar lite mellan skolor har vi valt att varje lärare själv fyller i veckonummer och datum på varje uppslag. Höstterminens veckor har genomgående grön markering och sidor som avser vårterminen blå markering. Lektionsplanering för klasslärare innehåller plats för anteckningar om: s. 3 Skolinformation – telefonnummer och e-postadresser inom skolan, skolans leverans- respektive fakturaadress s. 4 Terminsplanering – arbetsområden och gruppindelning s. 5 Vecka för vecka – översikt med veckonumrering för veckorna 31–52 respektive veckorna 2–25 s. 6–7 Schema – lärarens schema respektive klassens schema. s. 8–11 Klasslista – med plats för elevernas namn, födelsdag, föräldrar/ kontaktperson, telefonnummer och e-post, elevrådsrepresentanter och klassföräldrar s. 12–91 Lektionsplanering – sex rutor per dag utan i förhand inskrivna klockslag s. 92–101 Läxor och prov – med namnlista på sidan 92 som inte täcks över när man vänder blad. s. 102–103 Frånvaro höst- respektive vårtermin – till vänster syns namnlistan från sidan 92 och längst till höger finns plats att fylla i skolårets frånvaro s. 104 Sen ankomst – när, vem, hur mycket för sent och varför s. 105 Kontakt med föräldrar – vem och varför s. 106 Tips och kom ihåg – om läromedel, högläsningsböcker, webbsidor, fortbildning s. 107–110 Anteckningar – tomma linjerade sidor för egna anteckningar s. 111 Utvärdering av läsåret – Vad har fungerat bra? Mindre bra? Kom ihåg till nästa läsår! Sist i boken finns en plastficka med plats för A4-papper, till exempel aktuellt veckobrev eller viktiga minneslappar.

Läs mer om Lektionsplanering för klasslärare

Lektionsplanering för klasslärare

Psykologi & Pedagogik

Hitta Lektionsplanering för klasslärare även hos:
Rulla till toppen