Ledtrådar : till ett moget ledarskap

Ledtrådar : till ett moget ledarskap

Ledarskapet är av stor betydelse för hur väl en grupp fungerar och för hur effektiv en organisation kan bli. Chefer och ledare brottas ofta med frågor som är svåra att hantera. Den här boken innehåller praktiska metoder och tips för att klara de utmaningar som chefer ställs inför. Den ger också stöd och inspiration i den personliga utvecklingen. Ett gott ledarskap utvecklas i takt med ledarens mognad och i grunden handlar det om förmågan att leda sig själv. Ledtrådar till ett moget ledarskap är utmärkt för dig som vill ha • verktyg för att leda gruppen och medarbetarna • praktisk vägledning i samtal – hur du lyssnar, ger feedback och håller känsliga samtal • teori kring konflikter och metoder för att hantera och förebygga dem • verktyg för att lyckas i förändringsprocesser och för att hantera motstånd • inspiration till personlig utveckling och inblick i hur tankar och känslor påverkar dig. Boken kan läsas från pärm till pärm av den som vill ta ett helhetsgrepp på sin egen ledarutveckling. Den kan också användas som en handbok av den som vill få konkreta tips och metoder för en specifik situation. Den nya upplagan är grundligt omarbetad och innehåller ett helt nytt kapitel om att leda gruppen. Kapitel två handlar om att leda sig själv och är en sammanslagning och utveckling av två tidigare kapitel. Samtliga kapitel har tillförts nya infallsvinklar, verktyg och i vissa delar även nya teorier. Några delar har tagits bort. De övningar/frågeställningar som finns i slutet av varje kapitel, som ett stöd för den egna utvecklingen, är både fler och fördjupade. De ger dig möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och de situationer du ställs inför. Boken kan användas som en handbok i ledarskap och innehåller teorier, verktyg, metoder och övningar.

Läs mer om Ledtrådar : till ett moget ledarskap

Ledtrådar : till ett moget ledarskap

Psykologi & Pedagogik

Hitta Ledtrådar : till ett moget ledarskap även hos:
Rulla till toppen