Ledarskap i centrum 2 uppl. : Om rektor och förskolechef

Ledarskap i centrum 2 uppl. : Om rektor och förskolechef

Den här boken sätter ledarskapet i centrum genom att utifrån praktik, policy, teori och forskning belysa förskolechefers och rektorers roll och ledarskap i olika situationer. Bokens andra upplaga är grundligt reviderad och uppdaterad. Flera av kapitlen bygger på en enkät till deltagare som har genomgått det nationella rektorsprogrammet. I bokens kapitel synliggörs vilka de svenska förskolecheferna och rektorerna är, och hur de tänker och agerar i relation till etik, jämställdhet, juridik, normer, egen utbildning och lärande, entreprenörskap, verksamhetsobservationer, stress, arbetsförhållanden samt lärares yrkesprofessionalism. Monika Törnsén (red.) är filosofie doktor i pedagogik och forskare vid Umeå universitet. Helene Ärlestig (red.) är filosofie doktor och docent i pedagogik vid Umeå universitet. Björn Ahlström är filosofie doktor och universitetslektor i sociologi vid Umeå universitet. Elisabet Edqvist är universitetsadjunkt i pedagogik vid Uppsala universitet. Maj-Lis Hörnqvist är filosofie doktor i lärande och docent i pedagogik. Olof Johansson är senior professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Kerstin Kolam är filosofie doktor i statsvetenskap och excellent lärare vid Umeå universitet. Eva Leffler är filosofie doktor och docent i pedagogik vid Umeå universitet. Ulf Leo är filosofie doktor och docent i rättssociologi vid Umeå universitet. Nina Nilsson Rådeström är universitetsadjunkt i juridik vid Umeå universitet. Katarina Norberg är filosofie doktor och docent i pedagogik vid Umeå universitet. Pia Skott är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Eva Sundström är filosofie doktor och universitetslektor i sociologi vid Umeå universitet.

Läs mer om Ledarskap i centrum 2 uppl. : Om rektor och förskolechef

Ledarskap i centrum 2 uppl. : Om rektor och förskolechef

Fakta

Hitta Ledarskap i centrum 2 uppl. : Om rektor och förskolechef även hos:
Rulla till toppen