Läs – och tänk C Läsförståelse

Läs – och tänk C Läsförståelse

I Läs och tänk finns kluriga uppgifter som på ett roligt sätt understöder eleven i att tänka logiskt och kreativt – att tänka till, helt enkelt! Läs och tänk är en serie med fyra arbetsböcker för elever som kan läsa enkla texter och följa en enkel instruktion, ibland i flera led. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad mellan böckerna. För de flesta elever innebär det att de kan få Läs och tänk Start i början av årskurs 2 och därefter Läs och tänk A, B och C. Genom att arbeta med uppgifterna i böckerna blir eleverna medvetna om hur viktigt det är att läsa instruktioner noga och att det är viktigt att reflektera över vad man håller på med. De blir även medvetna om sitt eget sätt att tänka, men också om att andra kan tänka på annat sätt. UPPLÄGG  Varje bok är indelad i avsnitt med olika inriktning. Några avsnitt återfinns i alla fyra arbetsböckerna och då med lite klurigare uppgifter för varje bok. Varje avsnitt inleds med en introduktionssida med facit, så att eleven antingen får bekräftat att hon eller han har förstått uppgiften, eller får hjälp med att förstå den via facitsvaren. Därefter går eleven vidare till avsnittets övriga sidor. På dessa övriga sidor finns i Läs och tänk A och Läs och tänk B en extrauppgift där eleven får använda sitt kunnande från sidans uppgifter i en ny situation. Läs och tänk C är uppdelad i 13 avsnitt. Den vänder sig till elever som behöver få lite större utmaningar än i B-boken. Följa instruktioner Läsa mellan raderna Orsak och verkan Kreativt tänkande Logisk ordning Problemlösning Cirkeldiagram Venndiagram Dra slutsatser Analogi Uteslutning Läs och tänk

Läs mer om Läs – och tänk C Läsförståelse

Läs – och tänk C Läsförståelse

Fakta

Hitta Läs – och tänk C Läsförståelse även hos:
Rulla till toppen