Låg insulin regim : vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet

Låg insulin regim : vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet

Boken förklarar hur de gemensamma kardinalsymtomen i metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet kan leda till en och samma sjukdom exempelvis diabetes eller depression.Den talar om hur alla substanser som retar kroppens immunsystem såsom glukos, gluten, virus, bakterier, strålning, mediciner och olika kemiska ämnen kan orsaka inflammationer i olika organ.Den berättar hur inflammationer i kroppen kan uttryckas i sjukdomar beroende på var och ens förutsättningar, exempelvis vilka gener som aktiveras.Den berättar hur inflammation minskar kroppens möjligheter att utnyttja den energi som tillföres genom maten. När graden av inflammation ökar, så minskar kroppens energiutnyttjande och vi blir trötta och orkeslösa.Boken förklarar hur utmattningsyndromet kan ses som en hormonell rubbning i binjurarna, vilken kan ge såväl mentala som fysiska rubbningar och sjukdomsdiagnoser. Svår akut eller långvarig kronisk stress tvingar de kortisol- och adrenalinproducerande cellerna till överproduktion och orsakar efter en viss tid utmattning och sviktande hormonproduktion. Den talar om varför höga insulinvärden och insulinresistens ger en låggradig inflammation i kroppen. Den moderna vetenskapen visar hur hjärtkärlsjukdomar, diabetes och neuroendokrinologiska sjukdomar som Alzheimer kan uppkomma genom höga blodsockervärden med åtföljande höga insulinvärden. Den talar om hur gluten kan orsaka inflammationer i tarmen, huden, lederna och hjärnan utan att kroppen bildar antikroppar såsom vid celiaki.Den berättar om cancercellernas beroende av sockerförbränning och effekterna av glukosdropp, kolhydratrik mat och strålbehandling.Sist men inte minst visar boken värdet av att hålla insulinnivåerna adekvat låga med lågkolhydratkost samt undvika inflammationsdrivande mat såsom transfetter, industriellt omvandlade fetter och stora mängder omega-6 fetter.

Läs mer om Låg insulin regim : vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet

Låg insulin regim : vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet

oklassificerat, Övrigt

Hitta Låg insulin regim : vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet även hos:
Rulla till toppen